Dnia 18 grudnia nauczyciele języków obcych przygotowali i przeprowadzili lekcję o tematyce świątecznej z wykorzystaniem metody stacji dydaktycznych.

Uczniowie klasy I „b” po szkole podstawowej przechodząc od stacji do stacji wykonywali określone zadania i rozwiązywali ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne.

W ten inny niż zazwyczaj na lekcji sposób, uczniowie utrwalali słownictwo związane ze zwyczajami i obyczajami świątecznymi.

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround