Wyszukaj

DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Jaką szkołę wybrać, by jak najlepiej przygotować się do dalszej nauki? Różne szkoły ponadgimnazjalne nęcą Was różnymi atutami. Jak w tym gąszczu informacji znaleźć tę najlepszą dla siebie?

DLACZEGO DO ZSP W PRZEDBORZU?

Bo to nie tylko budynek, do którego trzeba przyjść rano z odrobionymi lekcjami i głową pełną wiedzy.

Bo jest to miejsce, gdzie można coś zorganizować, dobrze się bawić i miło spędzić czas.

Bo można się tu nawzajem poznać i zintegrować.

Bo w naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni, szacunku i bezpieczeństwa.

Bo spotkasz tu wyjątkowych, młodych ludzi o licznych zainteresowaniach i pasjach.

Bo uczymy się wrażliwości na drugiego człowieka.

Bo nauczyciele są otwarci na nasze propozycje i wspierają nas w działaniach.

Bo podręczniki do klasy I wypożyczysz w bibliotece szkolnej.

Bo jeśli nie chcesz dojeżdżać, możesz zamieszkać w bursie.

W naszej szkole 70 lat tradycji łączymy z nowoczesnością!

 

ZAPRASZAMY! CZEKAMY NA CIEBIE!

Społeczność ZSP w Przedborzu

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA HUMANISTYCZNO – MEDIALNA

Jeżeli chcesz realizować pasje humanistyczne wybierz klasę humanistyczno - medialną. Ukończenie tej klasy pozwoli Ci na bardzo dobre przygotowanie się do studiów wyższych na kierunkach humanistycznych (filologia polska, prawo, socjologia, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika i komunikacja  społeczna itp.). Uczniowie tej klasy rozwijają swoje zainteresowania polonistyczne, literackie i dziennikarskie.

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

Wiedza zdobyta w tej klasie ułatwi Wam wstęp i kontynuowanie studiów na kierunkach: ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego, inżynieria środowiska, biotechnologia, farmacja, medycyna, technologia żywności, weterynaria, biologia i dziedziny pokrewne, chemia na uczelniach, uniwersytetach, politechnikach i akademiach pedagogicznych.

KLASA MUNDUROWO-PRAWNA

W klasie mundurowo-prawnej stworzonej dla chłopców i dziewcząt będą realizowane przedmioty poszerzające wiedzę prawną i umiejętności z zakresu szkolenia: strzeleckiego, ratownictwa medycznego, terenoznawstwa i samoobrony. Uczeń bierze udział: w obozach szkoleniowych: survivalowych, strzeleckich i sztuk walki.

Zdobyta sprawność fizyczna, wiedza i umiejętności będą stanowiły podbudowę do kontynuacji nauki w uczelniach wojskowych, policyjnych lub cywilnych i podjęcia pracy w służbach mundurowych.

KLASA REHABILITACYJNO-SPORTOWA

Klasa wzbogacona o rehabilitację medyczną, zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego, fizjoterapii, promowania zdrowego stylu życia. Możliwość uczestnictwa w warsztatach z zakresu piłki nożnej, technik masażu i innych innowacyjnych form rehabilitacji oraz ukończenia kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Klasa atrakcyjna dla przyszłych studentów fizjoterapii, kosmetologii, biotechnologii, turystyki, wychowania fizycznego, ratowników medycznych. Możliwość kontynuowania nauki na trenera piłki nożnej, trenera personalnego czy terapeuty zajęciowego.

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE

KSZTAŁCĄCE W ZAWODZIE – TECHNIK EKONOMISTA

Nauczane przedmioty:

- zawodowe: podstawy ekonomii, technika biurowa, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, elementy prawa, ekonomika przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw technologia i towaroznawstwo, kultura zawodu, pracownia ekonomiczno-informatyczna, język obcy zawodowy.

Ukończenie szkoły daje możliwość znalezienia pracy bądź kontynuowania nauki w szkołach wyższych.

Przykładowe stanowiska pracy: ekonomista, księgowy, referent statystyczny, inkasent, inspektor finansowy, technik finansowy, specjalista ds. ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, asystent ds. statystyki, specjalista ds. bankowych.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

KSZTAŁCĄCA W ZAWODZIE – ROLNIK

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

– 3–letnie LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

na podbudowie gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub 8-letniej szkoły podstawowej

– 2–letnia POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH

- technik informatyk

- technik administracji

 

NAUKA W SZKOŁACH może odbywać się w cyklu wieczorowym lub zaocznym.

Dokumenty wymagane do szkół dla dorosłych:

- podanie (druk można wypełnić na miejscu w szkole lub pobrać z menu "Pliki do pobrania"),

- świadectwo ukończenia gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły średniej,

- 2 fotografie.

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround