Bezpieczeństwo

Drodzy Rodzice.

Dyrektor ZSP w Przedborzu informuje, że w szkole funkcjonują procedury bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacji nadzwyczajnej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Bezpieczna szkoła . Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”, który został przygotowany dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców. Stanowi on kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze, wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności.

Ponadto w szkole funkcjonują „Niebieskie skrzynki” (naprzeciwko sekretariatu i przed gabinetem pedagoga), gdzie mogą Państwo anonimowo przekazywać wszelkie informacje i niepokojące Was sygnały zagrażające bezpieczeństwu młodzieży.

Przedstawiamy również wykaz numerów telefonów oraz osób i instytucji do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

Wykaz numerów telefonów oraz lokalne instytucje udzielające pomocy rodzicom i młodzieży:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Przedborzu

Dyrektor, Pedagog , Wychowawcy

44 -781-20-32

Telefon Zaufania

Infolinia dla młodzieży

116 111 (czynny również w nocy)

Infolinia dla dorosłych

800 100 100

Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Całodobowa bezpłatna infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopalaczy

800 060 800

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomsku

44 683 41 14

530 618 146

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień w Radomsku

44 682 24 64

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

44 683 28 85

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

44 6834422

44 683 20 06

Pogotowie Policyjne

997 lub 112

Oficer Dyżurny

44 685 28 11

44 685 28 21

Policyjny Telefon Zaufania

44 683 56 40

Prokuratura Rejonowa w Radomsku

44 683 47 70

Rzecznik Praw Dziecka

22 583 66 00