Drodzy rodzice i uczniowie!

Od dnia 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek oświatowych zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu nie będą prowadzone zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, a uczniowie nie przychodzą w tym czasie do szkoły.
Uprzejmie prosi się o śledzenie na bieżąco komunikatów MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.
Decyzja o ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświatowych wynika z decyzji Ministra Edukacji Narodowej, a całość informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Apelujemy do rodziców: To nie czas ferii. To czas kwarantanny społeczeństwa!