Grono pedagogiczne

Nasi nauczyciele:

Dyrektor szkoły:

mgr Renata Kozieł – historia

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów:

1. Ks. mgr D. Tkaczyk – religia

2. mgr Jolanta Kusa – j. polski

3. mgr Ewelina Augustik – opiekun świetlicy/język polski

4. mgr Ewa Smolarek – j. angielski

5. mgr Robert Pisarczyk – j. angielski/ informatyka

6. mgr Iwona Jeżewska – j. niemiecki

7. mgr Daria Francuz – historia

8. mgr Monika Sarna – matematyka/fizyka

9. mgr Katarzyna Cieciura – biologia/fizyka

10. mgr Agnieszka Stolecka – geografia/edukacja dla bezpieczeństwa

11. mgr Tadeusz Stępień – chemia

12. mgr Agata Wiśniewska-Pawelak – wychowanie fizyczne/rehabilitacja

13. mgr Danuta Migocka – biblioteka/wychowanie fizyczne

14. mgr Brygida Nowakowska – pedagog szkolny

15. mgr Wioletta Kowalska – wychowanie do życia w rodzinie

16. mgr Małgorzata Morawiec – wiedza o kulturze

17. mgr Grzegorz Juzala – informatyka