„Czyste środowisko – lepsza jakość życia” – to hasło przyświeca nowej ekopracowni w Liceum Ogólnokształcące w Przedborzu. Dzięki dofinansowaniu 💶 z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40,8 tys. zł) powstała nowoczesna klasopracownia do prowadzenia lekcji geografii, przyrody, biologii i fizyki. W ramach projektu zakupiono sprzęt audio – wideo, komputery 💻 oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne 🧪🔬⚗️🧫 związane z edukacją ekologiczną, prowadzoną w mniejszych i większych grupach.

Uczniowie ZSP w Przedborzu będą się również uczyć się w terenie, a dodatkowo - poznawać walory przyrodnicze regionu i zagrożenia ekologiczne wynikające z ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Ekopracownia będzie także m. in. miejscem zajęć szkolnego koła ekologiczno – geograficznego.

Źródło: Powiat Radomszczański

https://www.facebook.com/radomszczanski/posts/1730618200428431

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround