Dostępny jest już wykaz podręczników do klasy pierwszej liceum dla uczniów po szkole podstawowej.

Wykaz znajduje się w menu po lewej stronie.

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround