IOD

Inspektor ochrony danych:  Marta Skibińska
Dane kontaktowe: kontakt@iszd.pl
tel. 665-393-813