Konkurs „Mistrz kierownicy”

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie „Mistrz kierownicy” zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Radomsku. W konkursie uczestniczyli Jakub Banasik, Jakub Gniewosz i Miłosz Nowak, reprezentując szkołę.
Konkurs składał się z dwóch części: testu wiedzy oraz części praktycznej. Uczniowie byli podzieleni na dwie grupy: posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem oraz tych, którzy takich uprawnień nie posiadają.
Jakub Banasik zdobył pierwsze miejsce w grupie uczniów nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem. Gratulujemy Jakubowi wspaniałego wyniku i życzymy dalszych sukcesów!
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.