Medal Komisji Edukacji Narodowej dla p. Ewy Smolarek

 Pani Ewa Smolarek – nauczycielka języka angielskiego została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Medal KEN to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez Ministra Edukacji Narodowej. Medalowi patronuje Komisja Edukacji Narodowej – pierwszy w Polsce i Europie centralny organ władzy oświatowej, powołany przez Sejm 14 października 1773 na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego.