Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego

W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po raz kolejny odbyło się Narodowe Czytanie. 13.09.2018r w naszej szkole czytano „Przedwiośnie” S. Żeromskiego. Na początku przypomniano uczniom o tej społecznej akcji zapoczątkowanej w 2012r., następnie wprowadzono ich w tematykę utworu. W kolejnej części nauczyciele i uczniowie klasy pierwszej czytali fragmenty powieści. Podsumowaniem akcji była scenka w wykonaniu uczniów klasy drugiej.