O nas

Zespół Szkół Ponadpodstawowych jest szkołą z tradycjami, istnieje ponad 70 lat.
Posiadamy certyfikaty „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła” i od 2004 roku „Szkoły z klasą”.
Mamy dobrze rozwinięte zaplecze szkoły i bogatą bazę dydaktyczną i audiowizualną.
Szkoła posiada:

 • duże, widne, przestronne sale lekcyjne,
 • sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne,
 •  pracownie komputerową,
 • salę gimnastyczną,
 • siłownię,
 • boisko,
 • świetlicę ze sklepikiem szkolnym,
 • bibliotekę z bogatym księgozbiorem i filmoteką oraz czytelnią z komputerami i dostępem do Internetu.

Niezaprzeczalnym atutem naszej szkoły jest jej bezpieczeństwo. Do tej pory nie odnotowano zjawiska fali, agresji i przemocy. Sprzyja temu indywidualne traktowanie uczniów oraz fakt, ze nie występuje u nas zjawisko anonimowości. Całodobowo działa monitoring.
Nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych. Poza tym współpracujemy z Policją.

O mocnych stronach szkoły świadczy współpraca z następującymi instytucjami:

 • Krakowskim Biurem Promocji Kultury, z którego ofert korzystamy w realizacji programu profilaktycznego szkoły – 2 razy w roku organizujemy spektakle profilaktyczne dla młodzieży przygotowane przez biuro.
 • Fundacjami: Monar – w zakresie profilaktyki uzależnień (spotkania z byłym narkomanem i alkoholikiem) i „La Strada” – przeciwdziałanie handlowi kobietami i zjawiskiem prostytucji, „Przyjazny świat dziecka”.
 • Uczelniami Wyższymi, które prezentują swój dorobek.
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – udzielającą uczniom i rodzicom porad związanych z kształceniem i wychowaniem.
 • Młodzieżowym Centrum Kariery w Przedborzu.

W środowisku lokalnym współpracujemy z: Miejskim Domem Kultury, Urzędem Miasta i Gminy Przedbórz, Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.
Szkoła rozwija u uczniów zainteresowania turystyczno – krajoznawcze poprzez organizowanie wyjazdów i wycieczek.
Młodzież mająca zainteresowania informatyczne może włączyć się w prowadzenie strony internetowej szkoły.
Dla maturzystów odbywają się dodatkowe zajęcia z przedmiotów wybieranych przez uczniów na maturze (geografia, biologia, chemia, matematyka ,historia, wos, język polski, język niemiecki, język angielski).

Wszyscy uczniowie mogą również uczestniczyć w:

 • zajęciach wyrównawczych,
 • kołach zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez naszą szkołę oraz w konkursach powiatowych i olimpiadach.
Młodzież chętnie bierze udział w zawodach sportowych odnosząc na tym polu sukcesy.
Dla młodzieży odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniowie mogą wybierać między: piłką: siatkową, ręczną, nożną, tenisem stołowym, aerobikiem, unihoc, ćwiczeniami na siłowni lub ćwiczeniami korekcyjnymi wzmacniającymi kręgosłup.
Od wielu lat młodzież naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych

Regionalnych:

 • Kwesta na przedborskim cmentarzu
 • Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Ogólnokrajowych:

 • „Góra Grosza”
 • „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • „Pomóż i Ty” na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych
 • „Serce” – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom
 • „Przywróć dzieciom uśmiech”