O nas

Zespół Szkół Ponadpodstawowych jest szkołą z tradycjami, istnieje ponad 70 lat. Posiadamy certyfikaty „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła” i od 2004 roku „Szkoły z klasą”.

Mamy dobrze rozwinięte zaplecze szkoły i bogatą bazę dydaktyczną i audiowizualną. Szkoła posiada:

– duże, widne, przestronne sale lekcyjne,

– sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne,

– pracownie komputerową,

– salę gimnastyczną,

– siłownię,

– boisko,

– świetlice ze sklepikiem szkolnym,

– bibliotekę z bogatym księgozbiorem i filmoteką oraz czytelnią z komputerami i dostępem do Internetu.

Niezaprzeczalnym atutem naszej szkoły jest jej bezpieczeństwo. Do tej pory nie odnotowano zjawiska fali, agresji i przemocy. Sprzyja temu indywidualne traktowanie uczniów oraz fakt, ze nie występuje u nas zjawisko anonimowości. Całodobowo działa monitoring.

Nauczyciele pełnią dyżury na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych. Poza tym współpracujemy z Policją.

O mocnych stronach szkoły świadczy współpraca z następującymi instytucjami:

— Krakowskim Biurem Promocji Kultury, z którego ofert korzystamy w realizacji programu profilaktycznego szkoły – 2 razy w roku organizujemy spektakle profilaktyczne dla młodzieży przygotowane przez biuro.

— Fundacjami: Monar – w zakresie profilaktyki uzależnień (spotkania z byłym narkomanem i alkoholikiem) i „La Strada” – przeciwdziałanie handlowi kobietami i zjawiskiem prostytucji, „Przyjazny świat dziecka”.

— Uczelniami Wyższymi, które prezentują swój dorobek.

— Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – udzielającą uczniom i rodzicom porad związanych z kształceniem i wychowaniem.

— Młodzieżowym Centrum Kariery w Przedborzu.

W środowisku lokalnym współpracujemy z: Miejskim Domem Kultury, Urzędem Miasta i Gminy Przedbórz, Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

Szkoła rozwija u uczniów zainteresowania turystyczno – krajoznawcze poprzez organizowanie wyjazdów i wycieczek.

Młodzież mająca zainteresowania informatyczne może włączyć się w prowadzenie strony internetowej szkoły.

Dla maturzystów odbywają się dodatkowe zajęcia z przedmiotów wybieranych przez uczniów na maturze (geografia, biologia, chemia, matematyka ,historia, wos, język polski, język niemiecki, język angielski).

Wszyscy uczniowie mogą również uczestniczyć w:

– zajęciach wyrównawczych,

– kołach zainteresowań.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez naszą szkołę oraz w konkursach powiatowych i olimpiadach.

Młodzież chętnie bierze udział w zawodach sportowych odnosząc na tym polu sukcesy.

Dla młodzieży odbywają się dodatkowe zajęcia sportowe, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniowie mogą wybierać między: piłką: siatkową, ręczną, nożną, tenisem stołowym, aerobikiem, unihoc, ćwiczeniami na siłowni lub ćwiczeniami korekcyjnymi wzmacniającymi kręgosłup.

Od wielu lat młodzież naszej szkoły bardzo aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych

Regionalnych:

– Kwesta na przedborskim cmentarzu

– Akcja Honorowego Krwiodawstwa

Ogólnokrajowych:

– „Góra Grosza”

– „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

– Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

– „Pomóż i Ty” na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych

– „Serce” – na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom

– „Przywróć dzieciom uśmiech”