Podziękowanie

Dziękujemy pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom oraz społeczności Miasta Przedbórz za serce, ofiarność i solidarność z narodem ukraińskim. Chociaż w taki sposób możemy wesprzeć ofiary wojny❤