Spotkanie profilaktyczne

08.06.2022r. gościliśmy przedstawicieli Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Spotkanie informacyjno-profilaktyczne miało na celu omówienie zjawiska choroby alkoholowej poprzez podzielenie się osobistymi doświadczeniami, przeżyciami związanymi z problemem alkoholowym, szukaniem ratunku oraz wyjściem z nałogu naszych gości. Uczniowie zostali uwrażliwieni na fakt destrukcyjnego działania alkoholu, uświadomieni, że choroba ta dotyka nie samą jednostkę, ale wywiera wpływ na funkcjonowanie całej rodziny i otaczającego środowiska. Uzyskali oni również informację gdzie można znaleźć Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, jak otrzymać pomoc i wsparcie w walce z chorobą alkoholową. Serdecznie dziękujemy pani Darii i panom: Dariuszowi, Mariuszowi, Januszowi, Łukaszowi i Tomaszowi za poświęcony czas i podzielenie się swoimi doświadczeniami.