Standardy Ochrony Małoletnich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu wprowadził procedury mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Chodzi tu przede wszystkim o przestępstwa przeciwko życiu  i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece, czci i nietykalności cielesnej oraz przestępstwa przeciwko wolności.
Procedury te noszą nazwę: standardy ochrony małoletnich.  
Wobec powyższego w naszej szkole, od dnia 15.02.2024 roku, wprowadza się standardy ochrony małoletnich.
W standardach znajdziecie zasady, które pomogą nam i Wam tworzyć szkołę przyjazną, bezpieczną i wolną od przemocy.