Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego

Uczniowie klasy II b i III a uczestniczyli dziś w wycieczce do Tomaszowa Mazowieckiego
i Smardzewic, finansowanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W ramach programu
„Województwo łódzkie – Ogrodem Polski” zwiedzili:
Tomaszów Mazowiecki,
Rezerwat przyrody „ Niebieskie Źródła”,
Groty w Nagórzycach,
Zalew Sulejowski,
Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach.
Młodzieży towarzyszył dobry nastrój i słoneczna pogoda.