Zajęcia na strzelnicy

10 czerwca uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach, które odbyły się na wirtualnej strzelnicy znajdującej się w ZSDiOŚ w Radomsku. Zajęcia te posłużył do nauki i doskonalenia umiejętności strzeleckich, a specjalne symulatory pozwoliły na strzelanie z różnych rodzajów broni do celów ruchomych i nieruchomych.