Wyszukaj

Rok szkolny 2019/2020

Klasa pierwsza po szkole podstawowej:

Klasa I A – wychowawca

Klasa I B - wychowawca

 

Klasa pierwsza po gimnazjum:

Klasa I A - wychowawca

Klasa I B - wychowawca

 

Klasa druga:

Klasa II A – wychowawca

 

Klasa trzecia:

Klasa III A - wychowawca

 

Szkoła Policealna:

II rok - technik administracji

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych:

Klasa II

Klasa III

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround