Pielgrzymka maturzystów

12 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy czwartej naszego liceum uczestniczyli w pielgrzymce. Maturzyści
udali się na Jasną Górę chcąc oddać się w opiekę Królowej Polski, prosząc o błogosławieństwo
podczas egzaminów oraz o dary Ducha Świętego przy dokonywaniu dorosłych życiowych wyborów.
Uczniowie uczestniczyli w mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Michała Bartosiaka oraz w drodze
krzyżowej.