Konferencja „Moja kariera. Planuję, decyduję, działam”

We wtorek 9 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy III B uczestniczyli w konferencji „Moja kariera.
Planuję, decyduję, działam”, która odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu. Celem
wydarzenia było pobudzenie młodzieży do myślenia o przyszłości zawodowej oraz ułatwienie jej
podjęcia decyzji związanych z wyborem zawodu i kierunkiem dalszego kształcenia. Jako pierwsza w
konferencji wystąpiła Pani Justyna Wieczorek – doradca zawodowy PUP w Radomsku z tematem:
„Zawody przyszłości”. Drugim prelegentem była Pani Kinga Barczyńska – edukator Nadleśnictwa
Przedbórz, która omówiła pracę w zawodach branży leśnej. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Radomsku – Pan Dariusz Kaczmarek przybliżył procedury naboru, wymagane predyspozycje
oraz specyfikę pracy w zawodzie policjant. Pani psycholog Ewelina Bienias podzieliła się wiedzą dotyczącą tematu: „Siła motywacji”. Ostatnim punktem konferencji była prezentacja oferty edukacyjnej Liceum
Ogólnokształcącego w Przedborzu, której dokonali uczniowie pod kierunkiem Pani Eweliny Augustik.
Na podsumowaniu konferencji skierowano podziękowania do wszystkich osób biorących udział w
wydarzeniu. Konferencję zorganizowała i koordynowała Pani Halina Mikuszewska, której dziękujemy
za zaproszenie.