Historia szkoły

I. Z HISTORII SZKOŁY.

Budowę podstawowego skrzydła szkoły usytuowanego wzdłuż ulicy Leśnej rozpoczęto w roku 1936, ale nie zdołano go wykończyć do momentu wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji Niemcy przystosowali budynek dla potrzeb władz okupacyjnych i urządzili w nim siedzibę żandarmerii. Tuż po wyzwoleniu Przedborza w 1945 roku przystąpiono do porządkowania lokalu szkoły i organizacji procesu dydaktycznego. Już w dniu 22 marca tegoż roku odbyły się pierwsze lekcje. W jednodniówce wydanej z okazji 10 – lecia szkoły czytamy:

„W tym czasie w budynku szkolnym praca wre, kandydaci na uczniów zgłaszają się z łopatami, wiadrami i usuwają gruz. Murarze reperują uszkodzenia. Szklarze wstawiają szyby. I już 22 marca 1945 roku rozpoczynamy naukę w IV bloku gimnazjum w Przedborzu.”

Wyremontowany w szybkim tempie budynek był nie tylko siedzibą gimnazjum (później liceum), mieściła się w nim także szkoła handlowa i bardzo długo szkoła podstawowa. Swoją siedzibę miały tu także: Zasadnicza Szkoła Rolnicza i Wieczorowe Technikum Rolnicze. W roku 1957 dyrektor Stefan Nieracki rozpoczął przygotowania do rozbudowy szkoły. W I etapie dobudowano część, w której znajduje się obecnie biblioteka i księgowość. Dyrektor Nieracki zdołał także przygotować plan rozbudowy II skrzydła (wzdłuż ulicy Piotrkowskiej). Rozpoczął nawet budowę fundamentów, ale jego śmierć w 1963 roku przerwała pracę. Po objęciu funkcji dyrektora przez Stanisława Wojtaszka zmieniono plan modernizacji i w I fazie wybudowano salę gimnastyczną, a dopiero później połączono ją ze starym budynkiem nowym skrzydłem. Wymieniono także ogrzewanie piecowe na centralne, skanalizowano cały budynek i ogrodzono plac szkolny. W latach następnych budynek szkoły był ciągle modernizowany. I tak np.: w latach 70 – tych, kiedy szkołą kierowała dyrektor Barbara Michalska podłogi z desek zastąpiono parkietem i przeprowadzono kapitalny remont sali gimnastycznej. Dużą wagę do poprawienia funkcjonalności budynku szkoły przywiązywała dyrektor Hanna Szczepańska – Gaj. Szkoła zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę. Na początku funkcjonowała jako Liceum Ogólnokształcące, a obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Przy szkole funkcjonował internat. Początkowo był to internat żeński (chłopcy mieszkali na stancjach) i mieścił się w siedzibie obecnego wikariatu. Przygotowania do budowy nowego internatu rozpoczął Stanisław Wojtaszek. Budowa została zakończona w roku 1973, kiedy szkolą kierowała dyrektor Barbara Michalska. Nowy, koedukacyjny internat zaczął funkcjonować 1 września 1973 roku. Obecnie internat nie podlega pod szkołę.

II. DYREKTORZY SZKOŁY (w ujęciu chronologicznym):

– WŁADYSŁAW BOROWSKI (1945 – 1947),

– WITOLD SOSNA (1947-1950),

– KAROL KAROLEWSKI (1950 – 1953),

– MARIAN MILANOWSKI (1953 – 1957),

– STEFAN NIERACKI (1957-1963),

– STANISŁAW WOJTASZEK (1963 – 1969),

– WIESŁAW MICHALSKI (1969 – 1972),

– BARBARA MICHALSKA (1972 – 1980),

– JERZY MNICH (1980-1992),

– HANNA SZCZEPAŃSKA – GAJ (od 1 IX 1992 – 31 VIII 2001),

– ELŻBIETA KAMIŃSKA (1 IX 2001 – 30 XI 2001),

– RENATA KOZIEŁ (1 XII 2001 – do chwili obecnej).