Pożegnanie klasy IV

Dziś, po czterech latach nauki, rok szkolny zakończyli uczniowie klasy IV. W uroczystości tej uczestniczyli: Michał Koski – Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego p. dyrektor Renata Kozieł, grono pedagogicznie oraz dumni i wzruszeni rodzice. Pani dyrektor podziękowała czwartoklasistom za wkład jaki wnieśli w życie szkoły, życzyła sukcesów podczas egzaminu maturalnego i w całym dorosłym życiu. Po życzeniach nastąpiło wręczenie świadectw, nagród za działalność na rzecz szkoły, za osiągnięcia sportowe i artystyczne.
Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu młodszych kolegów i koleżanek, którzy wcielili się w rolę wróżek próbujących przepowiedzieć przyszłość absolwentom.
Oprócz tego, podczas uroczystości oficjalnie pożegnano panią Agatę Wiśniewską – Pawelak, która przez wiele lat pełniła ważną rolę w naszej społeczności szkolnej jako nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca. Jej oddanie pracy i wsparcie dla uczniów zawsze było nieocenione, dlatego też chcieliśmy jej wyrazić naszą wdzięczność i życzyć pomyślności w kolejnym etapie życia.