Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania poniżej:

Regulamin

Karta

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround