Słowami klasyka rozpoczęliśmy czytanie fragmentów literatury brytyjskiej, niemieckiej oraz amerykańskiej w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych. Okazuje się, że odnajdujemy w klasyce literackiej ponadczasowe elementy, jakże współczesne dzisiaj. Szukamy nowych rozwiązań, przemyśleń oraz dokonujemy analizy naszych działań. Czytanie staje się nauką i świetną zabawą.
Drugą atrakcją podczas tegorocznych obchodów były gry i quizy leksykalne w języku niemieckim. Przygotowano ciekawostki językowe, popularne zwroty, łamańce językowe itd... Podsumowaniem imprezy był quiz na aplikacji Quizizz.
Dodatkowo, wspólnie z koordynatorkami przedsięwzięcia - naszymi nauczycielkami języków obcych – p. Iwoną Jeżewską i p. Ewą Smolarek postanowiliśmy systematycznie kontynuować wspólne czytanie obcojęzycznych utworów literackich w roku szkolnym 2020/2021.
Czytanie jest COOL!

ZSP w Przedborzu, Powered by Joomla! WordPress hosting by SiteGround