„Międzyszkolny rajd pieczonego ziemniaka”

Pięcioosobowa drużyna reprezentująca naszą szkołę wzięła udział w grze terenowej „Międzyszkolny rajd pieczonego ziemniaka”. Gra odbyła się wzdłuż niebieskiego szlaku rzeki Pilicy w kierunku miejscowości Chałupy, wysokiego brzegu Pilicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego oraz Stanicy ZHP w Białym Brzegu. Udział w rajdzie wzięli uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu radomszczańskiego pod opieką szkolnego opiekuna. Gra wzorowana była na harcerskich podchodach z elementami geocachingu. Uczestnicy mieli za zadanie zlokalizowanie 9 punktów kontrolnych zaznaczonych na specjalnej mapie, w których czekały wyzwania i zagadki o różnym stopniu trudności.
Drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II miejsce i wywalczyła 1000 zł dla swojej szkoły.
Nagrody zwycięzcom oraz dyplomy dla wszystkich szkół wręczyła Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego Małgorzata Lewandowska i Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Kucharski.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.