ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Drodzy Uczniowie , uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1.09.2020r. O godz. 9.00 każda klasa uda się do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.
Klasy: II B/p, III A, wchodzą wejściem bocznym i udają się klatką schodową na II piętro. Klasy IIA/P, IIB/G/IIA/G i I A wejściem głównym na I piętro.
Drodzy Rodzice i Uczniowie.
Rozpoczęcie roku szkolnego będzie przebiegało wg ściśle określonych zasad i ustalonego harmonogramu. W związku z wytycznymi MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ze względu na bezpieczeństwo w czasie Covid-19 należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 1,5 m (także podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły).
3. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego.
4. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są wchodząc na teren szkoły być zaopatrzeni w maseczkę lub przyłbicę.
5. Uczniowie zobowiązani są do nie organizowania skupisk oraz grup sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.
Dyrekcja ZSP w Przedborzu