Warsztaty z psychologiem

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z psychologiem.
Tematyka była następująca:
1. Stres oswojony.
2. Dojrzałość a dorosłość.