„Zamknięty rozdział”

Dnia 10.10.2017 na terenie naszej szkoły aktorzy „Teatru Kurtyna” z Krakowa wystawili spektakl profilaktyczny pt. „Zamknięty rozdział”.
Spektakl „Zamknięty rozdział” to sceniczna realizacja kilku najważniejszych zagadnień, związanych z programem profilaktyki, skierowanym do uczniów  szkoły średniej. Ukazano poprzez niego zagadnienia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, a w szczególności moment inicjacji, skutki zdrowotne, społeczne i prawne. Poruszono kwestie związane z umiejętnościami:  zarządzania i kontrolą nad sferą emocjonalną, dokonywania wyborów, samorealizacją, budowania poczucia własnej wartości. Treści spektaklu nie pozostały również obojętne wobec agresji, autoagresji (jako konsekwencji niezaspokojonych potrzeb) oraz zagrożeń związanymi z przemocą w cyberprzestrzeni.