Akademickie Spotkania

W piątek 1 grudnia w naszym liceum odbyło się spotkanie z przedstawicielami Akademickich Inicjatyw. Podczas tego spotkania młodzież klasy IV zapoznała się z kluczowymi elementami świadomego wyboru swojej ścieżki akademickiej, informacjami dotyczącymi wyższych uczelni, kierunków kształcenia i dni otwartych. Prelekcja ta stanowiła doskonałe uzupełnienie doradztwa zawodowego.