Dzień Języków Europejskich

23 września obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. To międzynarodowe święto zostało ustanowione przez Radę Europy w 2001 r. Jego celem jest zachęcanie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej. Uczestnicy przedsięwzięcia edukacyjnego zachwycali różnorodnością gatunków literackich i muzycznych. Prezentowano utwory poetyckie, piosenki, skecze
oraz muzykę orkiestrową. Całość przedsięwzięcia wspaniale poprowadził nasz uczeń Kacper Gotartowski z klasy II b. Opiekę organizacyjną i merytoryczną sprawowali nauczyciele języków obcych –
p. Iwona Jeżewska, p. Ewa Smolarek, p. Robert Pisarczyk.