„Każdy jest inny – wszyscy równi”

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego: „Każdy jest inny – wszyscy równi”. W ramach projektu będziemy realizować zadania, które mają na celu:
– uwrażliwienie na obecność osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– kształtowanie tolerancji,
– rozwijanie empatii,
– likwidowanie uprzedzeń i barier.
Koordynatorem przedsięwzięcia projektu w naszej szkole jest pani Brygida Nowakowska.