Otwarcie nowej ekopracowni w ZSP Przedbórz

„Czyste środowisko – lepsza jakość życia” – to hasło przyświeca nowej ekopracowni w Liceum Ogólnokształcące w Przedborzu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 40,8 tys. zł) powstała nowoczesna klasopracownia do prowadzenia lekcji geografii, przyrody, biologii i fizyki. W ramach projektu zakupiono sprzęt audio – wideo, komputery ? oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, prowadzoną w mniejszych i większych grupach.
Uczniowie ZSP w Przedborzu będą się również uczyć się w terenie, a dodatkowo – poznawać walory przyrodnicze regionu i zagrożenia ekologiczne wynikające z ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Ekopracownia będzie także m. in. miejscem zajęć szkolnego koła ekologiczno – geograficznego.
Źródło: Powiat Radomszczański
https://www.facebook.com/radomszczanski/posts/1730618200428431