Porozumienie z AP

JM Rektor dr hab. Dariusz Rogut, prof. AP, podpisał dziś dokumenty dotyczące współpracy z Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Przedborzu mgr Renatą Kozieł. Dzięki zawiązaniu partnerstwa, Uczelnia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych umysłów, tworząc most między środowiskiem akademickim a szkolnym.
Co to oznacza dla uczniów?
Wspólne projekty i wydarzenia, które poszerzą horyzonty i zainspirują do nauki!
Studenci Akademii Piotrkowskiej będą pełnić rolę mentorów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół średnich.
Okazję by uczestniczyć w wykładach, warsztatach i projektach badawczych, które otworzą przed uczniami drzwi do fascynującego świata nauki!