Smak życia, czyli debata o dopalaczach

08.11.2017r . zrealizowano program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program wdrożył Pan Stanisław Maciaszek, pracownik Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, nawiązując świetny kontakt z młodzieżą dostarczył młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, zwiększając ostrożność i zmniejszając otwartość na kontakty z tymi produktami. Wykorzystując metodę krótkiej interwencji profilaktycznej kreował asertywne postawy w stosunku do eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi wzmacniając postawy prozdrowotne wśród uczniów.