Świąteczna lekcja języków obcych

Dnia 18 grudnia nauczyciele języków obcych przygotowali i przeprowadzili lekcję o tematyce świątecznej z wykorzystaniem metody stacji dydaktycznych.
Uczniowie klasy I „b” po szkole podstawowej przechodząc od stacji do stacji wykonywali określone zadania i rozwiązywali ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne.
W ten inny niż zazwyczaj na lekcji sposób, uczniowie utrwalali słownictwo związane ze zwyczajami i obyczajami świątecznymi.