Insta.Ling

Wszystkim naszym uczniom przypominamy i zapraszamy do systematycznego logowania się na stronie instaling.pl
Systematyczność to skuteczna metoda nauki nowych słówek.