Prelekcja „Odczarować porażki i niepowodzenia”


Dnia 06.03.2024r. w murach naszego liceum odbyła się prelekcja profilaktyczna pod tytułem „Odczarować porażki i niepowodzenia”. Skierowana do uczniów siedmiu klas naszego liceum, spotkanie miało na celu podniesienie świadomość podejmowanych wyborów oraz rezygnacji z działań niosących ryzyko.
Podczas spotkania, prowadzonego przez doświadczonego trenera mentalnego, Pana Pawła Drużka, poruszono wiele istotnych zagadnień. Omówiono techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz budowanie zdolności do zarządzania emocjami co może mieć bezpośredni wpływ na zmniejszenie ryzyka sięgania przez młodzież po substancje psychoaktywne.
Podkreślono także konieczność wprowadzania aktywności fizycznej, zdrowej diety oraz odpowiedniej ilości snu, co znacząco wpłynęło na świadomość znaczenia zdrowego stylu życia oraz ukazało destrukcyjność uzależnień od substancji psychoaktywnych.
Serdeczne podziękowania należą się naszej Pani pedagog, Brygidzie Nowakowskiej, za zorganizowanie tego spotkania. Dzięki jej zaangażowaniu, uczniowie otrzymali niezwykle cenną wiedzę oraz narzędzia do radzenia sobie z trudnościami życiowymi. Dziękujemy!